Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji Radom

Solidna i zaangażowana księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji

Jeżeli prowadzisz zarejestrowane stowarzyszenie lub fundację, jesteś zobligowany, by prowadzić księgowość NGO. Nawet, jeżeli organizacaja utrzymuje się z samych składek członkowskich, prawo wymaga od Ciebie rejestrowania finansów. Nasze biuro rachunkowe może kompleksowo zająć się obsługą księgową Twojej działalności. Zadbamy, żeby wszystkie formalności były na czas dopełnione i doradzimy Ci w kwestiach rachunkowych.

Księgowość NGO - Cennik

Pomożemy Ci prawidłowo rozliczać finanse organizacji, kompletować dokumenty potrzebne do uzyskania dotacji oraz sprawnie przechodzić kontrole. Napisz do nas.
Zamów ofertę

Zakres usług

Stowarzyszenia i fundacje prowadzą księgowość pełną lub uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Pomożemy Ci wybrać odpowiednią dla siebie. W zakresie naszej obsługi otrzymasz: rozliczenia CIT-8; rozliczenia dla płatników VAT; obliczenia wysokości podatków; rozliczanie dotacji, darowizn, projektów, zbiórek; opracowanie wniosków kredytowych, prognozy, symulacje i analizy na potrzeby kredytu; wsparcie przy kontrolach ze strony sponsorów i urzędów.

Uproszczona księgowość (UEPiK)
Pełna księgowość

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK) to najprostsza forma księgowości.

Jest dobrym wyborem na początku działalności. Możesz ją wykorzystać, jeżeli prowadzisz małą organizację z niewielkimi przychodami. Dodatkowo nie możesz prowadzić działalności gospodarczej oraz posiadać statusu OPP (Organizacji Pożytku Publicznego).

Jeżeli zdecydujesz się na UEPiK, nie musisz składać sprawozdania finansowego w Urzędzie Skarbowych. Przekazując nam prowadzenie tej formy księgowości, otrzymasz również tabelę, w której wyodrębnić wydatki i przypiszemy je do konkretnej dotacji. To zapewni Ci większy porządek i prostą kontrolę działalności swojej organizacji.

Otrzymasz:
Zgłoszenie decyzji o UEPiK do urzędu skarbowego
Prowadzenie UEPiK
Sporządzanie miesięcznych zestawień przepływów finansowych
Prowadzenie ewidencji indywidualnych zatrudnionych osób i środków trwałych
Prowadzenie Tabeli Pomocniczej dla środków z dotacji

Pełna księgowość

Na pełną księgowość możesz się zdecydować zawsze, nawet jeżeli spełniasz warunki do UEPiK. Prowadzenie ksiąg rachunkowych daje Ci pełny obraz sytuacji finansowej stowarzyszenia i fundacji. To szczególnie ważne, jeśli pozyskujesz finansowanie z różnych źródeł. Często również umowy dotacyjne narzucają wymóg prowadzenia pełnej księgowości.

Otrzymasz:
Kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych (rachunkowych)
Sprawdzenie poprawności księgowej i rachunkowej dokumentów
Przypisanie dokumentów do odpowiednich kont
Opracowanie i wsparcie przy wdrożeniu polityki rachunkowości i planu kont
Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Odpisy i plany amortyzacji
Prowadzenie rejestrów VAT
Tworzenie deklaracji podatkowych
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Raporty OPP
Sporządzanie zestawień obrotów i sald kont księgowych

Standard każdej naszej usługi gwarantuje Ci dodatkowo:

Doradztwo rachunkowe
Nie ograniczamy się jedynie do prowadzenia księgowości. Z zaangażowaniem doradzamy Klientom w zakresie rachunkowości.
Reprezentację w urzędzie
Możemy również reprezentować Cię w Urzędzie Skarbowym i ZUSie oraz wspierać podczas kontroli.
Zamów ofertę
Brak odpowiedzialności za księgowość
Bierzemy na siebie odpowiedzialność karną za poprawność naszych usług.

Urszula Korycka

Główna księgowa
691 738 772
korycka.urszula@gmail.com
Ekspresowa wycena

Wypełnij formularz żeby zamówić wycenę i ofertę dla swojej firmy

Formularz kontaktowy

Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji Radom

Pomożemy Ci wybrać najkorzystniejszy rodzaj księgowości i bezbłędnie ją poprowadzimy

Jako organizacja pozarządowa masz dwie możliwości w zakresie księgowości: stosowanie się do zasad zawartych w ustawie o rachunkowości (pełna księgowość) lub wybór uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów na bazie ustawy o pożytku i rozporządzenia o sposobie prowadzenia UOKiK. Pomożemy Ci ocenić, z której z nich możesz skorzystać oraz która okaże się bardziej przydatna konkretnie Twojej organizacji.

Opracowujemy przejrzystą politykę rachunkowości, czyli zasady rejestrowania operacji finansowych w organizacjach NGO. Stworzony przez nas plan kont ułatwi porządkowanie wydatków. Jesteśmy również dużym wsparciem podczas starania się o różnego rodzaju dotacje.

Sprawdź też, co mamy Ci do zaoferowania w zakresie kadr i płac. Zatrudniając pracowników obowiązują Cię te same przepisy, co każdego innego pracodawcę. Profesjonalny specjalista do spraw kadr i płac wyraźnie Cię odciąży w zakresie chociażby naliczania wynagrodzeń, przygotowywania ewidencji, wniosków i kontaktów z urzędami.

Księgowość NGO prowadzona przez Arcy Biuro Rachunkowe zapewni Ci:

 • pewność terminowego rozliczania finansów organizacji, w sposób zgodny z prawem
 • unikanie błędów rachunkowych
 • brak konieczności zatrudnienia księgowego w organizacji
 • dostęp do profesjonalnego oprogramowania księgowego
 • wygodną współpracę zdalną

Księgowość dla Stowarzyszeń i Fundacji - jak wygląda współpraca z naszym biurem rachunkowym?

Jako firma zewnętrzna gwarantujemy Klientom ciągłość usług bez względu na warunki kadrowe, jakie panują w ich organizacjach. Nie musisz dbać również o odpowiednie oprogramowanie i organizację miejsca pracy. To my dbamy o to, by prowadzić księgowość z użyciem profesjonalnych narzędzi oraz zapewnić Ci fachową i rzetelną obsługę. Bierzemy odpowiedzialność za swoją pracę. Jako dodatkowe zabezpieczenie Twoich interesów, dysponujemy ubezpieczeniem OC.

Wszystkie sprawy jesteśmy w stanie załatwić zdalnie. Wystarczy, że dostarczysz nam dokumentację, a my ją sprawdzimy pod kątem poprawności, zaksięgujemy i rozliczymy. Działamy skrupulatnie, terminowo, a przepisy rachunkowe znamy perfekcyjnie.

FAQ

Najczęstsze pytania dotyczące księgowości NGO

 1. Ile kosztuje księgowość dla stowarzyszeń i fundacji?
  Koszt prowadzenia księgowości zależy od jej formy. Jeżeli stowarzyszenie lub fundacja chce i może korzystać z księgowości uproszczonej sprawdź Cennik uproszczonej księgowości KPiR oraz Ryczałtu. Natomiast, jeśli w grę wchodzi pełna księgowość zobacz Cennik pełnej księgowości.
 2. Dlaczego warto zlecić księgowość NGO biuru rachunkowemu?
  Unikasz w ten sosób konsekwencji ewentualnych pomyłek. Dysponujemy ubezpieczeniem OC, dzięki czemu gwarantujemy Ci bezpieczeństwo w tym zakresie. Oprócz tego profesjonalna księgowa zna aktualne przepisy, dzięki czemu Ty nie musisz ich na bieżąco śledzić.
 3. Czy każde stowarzyszenie i fundacja musi prowadzić księgowość?
  Bez względu na wielkość stowarzyszenia i fundacji, są one zobowiązane do prowadzenia księgowości. Dzieje się tak nawet wtedy, kiedy organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 4. Kto może prowadzić uproszczoną księgowość NGO?
  Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK) jest przeznaczona dla organizacji NGO, których przychody za ubiegły rok (wyłącznie z działalności publicznej) nie przekroczyły 100 tys zł. Nie mogą one również prowadzić działalności gospodarczej i mieć statusu OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Szczegółowo określone są także źródła przychodów organizacji, którym przysługuje UEPiK: działalność nieodpłatna (m.in. darowizny, dotacje, składki członkowskie) oraz odpłatna (sprzedaż towarów i usług) pożytku publicznego, dzierżawa, najem, sprzedaż składników majątkowych, odsetki od zasobów pieniężnych na rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub rachunkach bankowych.
 5. Kto nie może prowadzić księgowości uproszczonej NGO?
  Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są organizacje pożytku publicznego, prowadzące działalność gospodarczą oraz te, które w poprzednim roku osiągnęły przychód ponad 100 tys zł. Księgi rachunkowe muszą prowadzić również stowarzyszenia i fundacje osiągające przychody z innych źródeł, poza tymi wymienionymi w powyższym punkcie.
 6. Czy prowadzimy wyłącznie księgowość dla stowarzyszeń i fundacji z Radomia?
  Zapraszamy do współpracy fundacje i stowarzyszenia z całej Polski. Świadczymy usługi księgowe zdalnie, dlatego mamy ten komfort, że nie ogranicza nas lokalizacja.
Kliknij i zadzwoń